Nonstop support

Typy oceĺových lán - metráž

Oceľové laná podľa konštrukcie

Jednopramenné oceľové laná

Okrúhle pramene (časti lana pozostávajúce zo sady drôtov rovnakého tvaru a priemeru vinutých špirálovito v jednom smere a v jednej alebo viacerých vrstvách okolo centrálneho drôtu) vyznačujúce sa vysokou pevnosťou a malou ohybnosťou (pramene s rôznymi smermi vinutými vrstvami sú obzvlášť málo ohybné), preto nie sú veľmi vhodné pre použitie, kde sa lano ohýba na kladkách, alebo je vedené v malom rádiuse.
Konštrukcia: STANDARD 1x7 (DIN 3052), 1x19 (DIN 3053), 1x37 (DIN 3054)

Oceľové laná s klasickým vinutím vinuté v jednej vrstve prameňov

Laná s klasickým vinutím vinuté v jednej vrstve prameňov (laná triedy 6x19 a 6x37, pri ktorých sú drôty vinuté s rôznou výškou vinutia v jednotlivých vrstvách prameňa, pričom dochádza ku kríženiu drôtov, ktoré sa vzájomne bodovo dotýkajú) sú tvorené jednou vrstvou prameňov vinutou okolo duše lana. Duša môže byť textilná (sisalová, polypropylénová, bavlnená ...) alebo oceľová (drôt, tvorená prameňom, tvorená samostatným lanom). Úlohou duše je zabraňovať posunom alebo vtláčaniu prameňov k osi lana, udržovať tvar prierezu lana a tým podporovať pramene v lane. Rovnako tak je zásobárňou mazadla, ktoré sa pri práci z lana vytláča.
Konštrukcia: STANDARD 6x19+FC, 6x19+IWRC, 6x19+WSC (DIN 3060)
                        STANDARD 6x37+FC, 6x37+IWRC, 6x37+WSC (DIN 3066)

Oceľové laná so súbežným vinutím vinuté v jednej vrstve prameňov

Pramene týchto lán sú vyrábané v jednej technologickej operácii použitím drôtov minimálne dvoch rôznych priemerov, drôty v prameňoch sú vinuté s rovnakou výškou vinutia v jednotlivých vrstvách prameňa a nedochádza pri ňom ku kríženiu drôtov ako v prípade klasického vinutia, ale drôty sa vzájomne dotýkajú po celej dĺžke.
Laná so súbežným vinutím sa vyznačujú vysokou ohybnosťou, vysokou odolnosťou voči priečnym tlakom a oderu. Duša môže byť textilná (sisalová, polypropylénová, bavlnená ...) alebo oceľová (drôt, tvorená prameňom, tvorená samostatným lanom). Úlohou duše je zabraňovať posunom alebo vtláčaniu prameňov k osi lana, udržovať tvar prierezu lana a tým podporovať pramene v lane. Rovnako tak je zásobárňou mazadla, ktoré sa pri práci z lana vytláča.

6- pramenné oceľové laná
Konštrukcia:  STANDARD 6x7+FC, IWRC, WSC (DIN 3055)
                      SEAL 6x19+FC, IWRC, (DIN 3058)
                      WARRINGTON   6x19+FC, IWRC,
                      WARRINGTON–SEAL 6x26+FC, IWRC, 6x36+FC, IWRC (DIN 3064)
                      FILLER  6x25+FC

8- pramenné oceľové laná
 Konštrukcia:  SEAL 8x19+FC, IWRC (výťahárska)
                        WARRINGTON  8x19+FC, IWRC
                        WARRINGTON–SEAL 8x36+FC, IWRC,  8x31+FC, IWRC,
                        FILLER  8x25+FC, IWRC

Nekrútivé oceľové  laná

Nekrútivé laná sú tiež označované ako viacpramenné laná. Vyrába sa  podľa nasledovných noriem: EN 12385-4, ISO 2408:1996, DIN (3069 a 3071). Poznáme nekrútivé laná v prevedení s kruhovými, alebo tvárnenými prameňmi.
Konštrukcia:  HERKULES 18x7 - 126 drôtov DIN 3069
                        HERKULES 6x17+17x7 – 221 drôtov
                        HERKULES 36x7 – 252 drôtov DIN 3071
                        ŠPECIÁLNE : CASAR, DIEPA, TEUFELBERGER...

Nerezové laná

Vyrábajú sa rovnakými postupmi, ako klasické laná, s tým rozdielom že drôt je nerezový. Nerezový drôt má horšie mechanické vlastnosti (hlavne ohybnosť), ako klasický drôt z uhlíkovej ocele (je krehkejší), a hlavne jeho cena je rádovo vyššia.
Používajú sa v korozívnom prostredí (agresívne slané prostredie, dlhotrvajúce poveternostné podmienky (kotviace a zaisťovacie laná), laná inštalované pod vodou ...), kde nestačí klasické lano, alebo lano z oceľového galvanicky pozinkovaného drôtu.
Konštrukcia: AISI 316  1x7, 1x19, 7x19

Lesné lano PYTHON (valcované)

Lesnícke kompaktné laná Python boli vyvinuté v Kanade špeciálne pre lesnícke využitie.
Technologický postup výroby kompaktných lán je zakončený zhutnením - valcovaním lana,
ktoré odstráni rôzne preťaženie jednotlivých drôtov a docieli rovnomerné rozloženie zaťaženia pôsobiaceho na priečny prierez lana.

Prednosti lán PYTHON:
- absolútne kruhový a uzavretý povrch so zvýšenou odolnosťou proti oteru
- zachovanie vysokej ohybnosti pri vyššej pevnosti drôtov 1960MPa (bežne je 1570 alebo 1770MPa)
- absolútna nekrútivosť, zvýšená pevnosť, vynikajúca životnosť
- predĺžený dosah traktorových a lanovkových navijákov
- optimalizácia konštrukcie lán s využitím výpočtovej techniky
- predĺženie doby vnútorného mazania a impregnácie lán

Špeciálne lano

Má oproti bežnému lanu STN  a DIN konštrukciám niekoľkonásobnú životnosť, vysokú odolnosť proti oteru, opotrebeniu a skrúcaniu. Sú vyrábané z drôtov pevnosti 1960kN a 2160kN. Niektoré konštrukcie majú dušu obalenú v plaste čo zvyšuje mechanické vlastnosti (odolnosť voči korózii, vode, prachu a chemikáliám) alebo tvárnené pramene (valcované).

Oceľové laná sa podľa normy STN, DIN, EN odlišujú:

 •  povrchom drôtu:       - Holé  (Ho, UNG)

      - Pozinkované (Zn, G, B)

      - Pozinkované poplastované ( Zn+PVC )

      - Nerezové (AISI)

 • pevnosťou a smerom vinutia.

Použitie:

 

 • žeriavové laná
 • výťahové laná
 • laná zdvíhacích zariadení
 • banské laná
 • vlečné laná
 • vrtné laná
 • laná na lyžiarske vleky a visuté lanovky
 • kotevné laná
 • rýpadlové laná
 • nosné laná
 • lodné laná
 • navijákové laná
 • vrátkové laná 
 • laná pre lesné hospodárstvo
 • kladkostrojové laná
 • ťažné laná
 • viazacie laná
 • ..a mnoho ďalších

Značenie lán podľa STN

 

Príklad označovania:                       12  STN 02 4324.45

 

Číslo pred STN – menovitý priemer lana

Prvá číslica za číslom normy – menovitá pevnosť drôtu

Druhá číslica za číslom normy – povrchová úprava drôtov, smer a spôsob vinutia

Tieto parametre sú stanovené doplnkovými číslicami normy (tab. 1,2)

 

Prvá doplnková číslica

Menovitá pevnosť

drôtu v MPa

2

1270

3

1370

4

1570

5

1770

6

1960

7

1670

0

1270 + 1770

Druhá doplnková číslica

Povrch drôtu

Spôsob vinutia

Smer vinutia

1

holý

protismerný

pravý

2

ľavý

3

rovnosmerný

pravý

4

ľavý

5

pozinkovaný

protismerný

pravý

6

ľavý

7

rovnosmerný

pravý

8

ľavý

 

 

Značenie lán podľa DIN

Príklad : lano ∅ 12,0 STN EN 12385-4 6x37M-FC 1770 B sZ

Kde:

 

12,0

priemer lana

STN EN 12385 - 4

označenie normy - Oceľové lano pre všeobecné zdvíhacie účely

6x37M

konštrukcia lana - šesťpramenné lano krížovej (tabuľka č.1)

FC

konštrukcia duše - konopná duša (tabuľka č.2)

1770

trieda pevnosti lana –1770 Mpa

B

povrch drôtu – zinkované, (tabuľka č.3)

Tabuľka č. 1 – konštrukcia lana

 

Symbol (označenie)

Popis

Typ konštrukcia

(bez symbolu)

Jednovrstvové vinutie

 

S

Súbežné vinutie

SEAL

W

 

Warrington

F

 

Filler

WS

Kombinované súbežné vinutí

SealWarrington

M

Krížové vinutie

 

N

Zmiešané vinutie

 

Tabuľka č. 2 – konštrukcia duše                                Tabuľka č. 3 – povrchová úprava drôtu

 

označenie

Konštrukcia duše

 

označenie

úprava

FC

Duša z vlákien

U

Bez povlaku (holý)

IWRC

Duša z drôtov

A

silno pozinkovaný

WSC

Duša z drôteného prameňa

B

pozinkovaný

WC

Duša z ocele

 

 

Tabuľka č.4 – typ a smer vinutia

 

označenie

spôsob vinutia*

zmysel vinutia

sZ

krížové (protismerné)

pravé

zS

krížové (protismerné)

ľavé

zZ

rovnosmerné

pravé

sS

rovnosmerné

ľavé

aZ

striedavé

pravé

aS

striedavé

ľavé

* prvé písmeno krížových a jednosmerných vinutia označuje smer drôtov v prameni a druhé písmeno označuje smer prameni v lane. Druhé písmeno striedavých typov označuje smer prameňov v lane.

Lana sú vyrábané v toleranciách:

priemer lana:  0%  - 5%

hmotnosť lana:  0%  - 5%

dĺžka lana:  0%  - 5% (do 400m),