Nonstop support

Bezpečnostná technnika

Bezpečnostné postroje: Sú určené na zachytenie pádu pracovníka a na dosiahnutie čo najpohodlnejšej pracovnej polohy v súčinnosti s ostatnými prostriedkami osobného zabezpečenia (laná, karabíny, brzdy). Dĺžka pádu môže byť bez tlmiča pádovej energie maximálne 1,5m, s tlmičom pádovej energie maximálne 4m. Nová rada postrojov TS spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. V ponuke aj sady osobného zabezpečenia.

Bezpečnostné pásy (opasky): sa stali spoľahlivým pomocníkom všetkých, ktorí sa pohybujú vo výškach. Nové užitočné zmeny určité potešenia každého zákazníka a prinesú novú užívateľskú kvalitu.

  • Používajú sa na zabezpečenie pracovnej polohy
  • Dĺžka možného pádu nesmie prekročiť 0,60 m (vzhl. 374/90 Zb).
  • Ich hlavnými prednostami sú jednoduchosť obsluhy a nízka váha.
  • Pre pohodlnejšiu prácu sú vhodné prídavné vrecká na materiál.

Bezpečnostné laná: laná sú vyrobené z polyamidových prameňov zapletené na oboch stranách lana do oka, alebo karabínky, podľa výberu zákazníka. Karabína je pre lepší pohyb a bezpečnosť pracovníka vložená do plastovej očnice chrániacej lano pri pohybe karabíny. V prípade požiadavky je možné oba konce lana zapliecť do oka pre karabínu. Lano BELES sa používa na spojenie bezpečnostného postroja s istiacim (kotviacim) bodom v zmysle vyhlášky 374/90 Zb. pre plynulý pohyb pracovníka po línii lana je možné pridať bezpečnostnú brzdu BLOCMAX.

Tlmiče pádu: v praxi sa často objavujú situácie, keď potrebujeme zaistiť miesto práce, pričom nemôžeme dodržať požiadavky predpisov o dĺžke pádu do 1,5 m. Tu je vhodná príležitosť použiť tlmič pádovej energie v spojení s bezpečnostným postrojom a zaisťovacou slučkou. Ich kombinácia umožní volnejší pohyb a možnou dĺžkou pádu až 4 m.

Samonavíjacie kladky: ktoré vám ponúkame sprevádza bezpečnosť, voľnosť pohybu pri výkone práce vo výške. Ideálne pre použitie na oceľových konštrukciách, v priemysle, skladoch, v stavebníctve, údržbe a stiesnených priestoroch. Obal kladiek je z ľahkých materiálov, nosný prvok je z 18mm popruhu alebo 4mm oceľového lanka, ukončené sú s karabínou s dvomi nezávislými poistkami.

Bezpečnostné brzdy: sú ochranné prostriedky proti pádu používané na stáčanom lane alebo na statickom pracovnom lane.

Skracovače dĺžky lana: sú určené na zabezpečenie pracovnej polohy pri prácach vo výškach. skladajú sa z oceľovej brzdy alebo oceľového skracovacieho krúžku a lana, pričom sa tieto dva prvky nedajú oddeliť. Skarcovať dĺžky lana nie je určený na zachytávanie pádu!!

Oceľové karabíny: Tvoria spojovací článok všetkých súčastí zabezpečovacieho systému, alebo sa požívajú ako kotviace prvky. Sú vyrobené z ocele a určené pre priemyselné zabezpečenie a záchranu.

Hliníkové karabíny: Horolezectvo vyžaduje bezpečné spojenie a človeka s lanom, zaistenie na skalách... K tomu Vám najlepšie poslúžia rôzne typy karabín. Sú vyrobené z ľahkých kovov.

Sady osobného zabezpečenia -sú určené na zabezpečenie pracovníkov pri výkone prác vo výškach v stavebníctve, na oceľových konštrukciách, žeriavoch, lešeniach. Ponúkame viacero druhov sád osobného zabezpečenia. Základom každej sady je bezpečnostný postroj rady TS, ostatné príslušenstvo sa líši od spôsobu použitia. Sady ponúkajú ochranné pomôcky proti pádu, ktoré sú jednoduché na manipuláciu