Nonstop support

Textilné popruhy

Ploché popruhy s okami (zdvíhacie popruhy)sú štandardný prostriedok pre všeobecné zdvíhacie aplikácie. Ich využitie je výhodné u predmetov s prevrátením povrchom alebo nekonečnou povrchovou úpravou a všade tam, kde by použitie iných zdvíhacích prostriedkov prišlo k poškodeniu povrchu. Zdvíhacie popruhy (zdvíhacie pásy) je možné chrániť proti mastnote, špine a oderu ochrannou hadicou z PVC. Pri manipulácii s ostrými hranami je nutné chrániť popruhy proti prerezaniu ochrannými návlekmi alebo ochrannými rohmi. Zdvíhacie popruhy (zdvíhacie pásy) sa vyrábajú v štandardnom dvojvrstvovom prevední ale aj v štvorvrstvovom. Ďalej majú možnosť kombinácie s kovovými  prvkami a možnosť spevneného oká po celej dĺžke, t.j. nie len v mieste žeriavového háku. Nosnosť od 500kg do 100t.

Nekonečné slučky (zdvíhacie slučky) vzhľadom k úžitkovým vlastnostiam ako je mäkkosť, ohybnosť a nízka hmotnosť v pomere k nosnosti, nachádzajú nekonečné zdvíhacie slučky najširšie použitie vo všetkých oblastiach priemyslu pri zdvíhaní, púšťaní a zavesení bremien. Proti mastnote, špine a oderu zdvíhacej slučky je možné chrániť použitím hadice z PVC. Pri manipuláciami s ostrými hranami je nutné chrániť zdvíhaciu slučku návlekmi alebo ochrannými rohmi. Vyrábajú sa ako vinuté slučky PES alebo jednorázové nekonečné pásy. Nosnosť od 500kg do 50t.

Textilné zdvíhacie záves sa vyrábajú v prevedeniach jedno a viac pramenné. Ich základom je žeriavocé oko a ukončené ľubovoľnými  čo do predpisov kovovými komponentmi. Sú veľmi obľúbené pre ich hmotnosť a manipuláciu.

Upínacie popruhy: Nadstavby vozidiel musia byť prispôsobené tak, aby pri určení zodpovedajúcemu použitiu bolo alebo mohol byť zaistený náklad proti skĺznutiu, odvaleniu, spadnutiu. Ak nie je dostačujúce zaistenie nákladu zaručené nadstavbou vozidla samo, musia byť k dispozícii na zaistenie nákladu vhodné pomocné prostriedky – napr. upínacie popruhy.

Výhody textilných popruhov:

 • Ohľaduplnosť  a šetrnosť k povrchu materiálu
 • Mäkkosť a ohybnosť
 • Izolačné schopnosti
 • Vysoká životnosť pri správnom používaní
 • Dobrá odolnosť proti chemikáliám
 • Nezhrdzavejú a nezhnijú
 • Nevyžadujú použitie ochranných pracovných pomôcok ( rukavice a pod. )
 • Relatívne nízka hmotnosť viazacích popruhov vzhľadom k nosnosti
 • Ľahká manipulácia

Upozornenia pri použití:

 • dbať na nosnosť pri rôznych spôsoboch viazania
 • dbať na rovnomerné zaťaženie popruhov
 • dbať na uhol roztvorenia popruhov
 • dbať na používanie len nepoškodených pásov
 • dbať na to, aby popruhy neboli zauzľované
 • dbať na to, aby neboli popruhy bez ochrán proti oderu pri použití cez ostré hrany a drsné povrchy
 • dbať na pravidelnú vizuálnu prehliadku