Nonstop support

Viazacie oceľové laná

- Oceľové lano viazacie s lisovanými okami zodpovedá norme STN 02 4481.
- Oceľové lano viazacie  so zapletanými okami zodpovedá norme STN 02 4468.
- Oceľové lano viazacie sa zhotovuje z oceľových lán nemazaných holých alebo zinkových. Prednostne sa pri výrobe používajú laná  podľa normy STN 02 4322 a STN 02 4324 s vnútorným protismerným pravým vyrobená z drôtov s menovitou pevnosťou v ťahu 1570 a 1770 Mpa.
- Viacramené viazacie oceľové laná sa skladajú z dvoch, troch alebo štyroch jednoramenných viazacích lán, ktoré sú na
svojich horných koncoch spojené závesným okom.
- Minimálna vzdialenosť medzi vnútornými okrajmi objímok je desaťnásobkom menovitého priemeru lana.
- Oceľové laná viazacie s nalisovanými objímkami nesmú byť používané v prostredí, kde sú vystavené sálavému teplu alebo dotyku s predmetmi s povrchovou teplotou väčšou než 60ºC
- Oceľové laná viazacie sú vhodné pre viazanie ťažkých bremien zaobleného tvaru. Nemajú sa ohýbať cez hrany s polomerom menším, než je 2,5 násobok priemeru lana. Oká môžu byť namáhané iba ťahom. Bremeno sa doporučuje zavesovať na dvoch nosných prierezoch lana, aby sa zabraňovalo rozkrucovaniu lana. Oceľový lanový viazací prostriedok má byť vo všetkých svojich častiach rovnomerne zaťažení, ťažisko má byť pred uviazaním pod osou závesu.

Upozornenia pri použití:

-Nosnosť oceľového lana bola stanovená na základe symetrického pôsobenia na jednotlivé pramene oceľ. lana. Pri zdvíhaní záťaže sa tvoria rovnaké uhly sklonu a jednotlivé pramene oceľových viazacích lán sú symetricky zoradené.

-Oceľové laná viazacie sa nesmú použiť pri:     - zlomenej niektorej časti,
                                                                      - reze, vrube, trhline, nadmernej korózii, zafarbenia vplyvom
                                                                         tepla, zohýbané alebo prekrútené diely
                                                                      - háky s priečnymi ryhami viditeľné voľným okom
                                                                      - nefunkčné poistky, ale tiež známky rozšírenia hákov alebo iných foriem deformácie
                                                                      - rozšírenie otvoru nesmie prekročiť 10% menovitej hodnoty.

Spôsoby ukončenia:

Uvedené ukončenia oceľového laná sú bežnými závesmi. Čiastočne môžu byť vyrábané a dodávané tiež v iných montovaných systémoch ako je tu uvedené. Pri samostatnom zostavený je dôležité používať len nové komponenty! U závesných typov, ktoré nie sú uvedené, prosíme o malý náčrtok k požadovanej forme.