Nonstop support

Priemyselné a hobby laná

Sú laná pre všeobecné použitie, široké uplatnenie v námornej doprave, rybárstvo, priemysle, stavebníctve, strojárstve pre dekoratívne účely, kotviace a ťažné laná, pre kladkové systémy, pre manipuláciu s nákladmi, camping, rekreačný jachting, športové a stavebné siete a mnoho ďalšie ho využitia.

Pevnosti lán:
Pevnosť lán je jednou zo základných charakteristík. Jedná sa o silu v N (Newtonoch), ktorá je vyvinutá v pretrhu lana. Pevnosť sa uvádza aj v kg alebo v kN a daN (kilonewtonech a dekanewtonech ... 1kg = 0,981 daN).
Minimálna pevnosť zodpovedá príslušným európskym normám:

EN ISO 1346 - PP pások a PP Multitex
EN ISO 14687 - Polysteel
EN ISO 1140 - Polyamid
EN ISO 1141 - Polyester
EN ISO 14686 - Polyester / polyolefín dvojitá vlákna

Nosnosť priemyselných a hobby lán:
Je potrebné rozlišovať medzi maximálnou pevnosťou lana a jeho nosnosťou. Nosnosť je maximálne zaťaženie lana, ktoré nesmie byť prekročené a je závislé na stanovenom koeficientu bezpečnosti. Ak používam upravená lana napr na zdvíhanie bremien, musíme pracovať s tzv bezpečnostným faktorom, ktorý jednoznačne určuje nosnosť lana.
Príklad: lano s minimálnou pevnosťou 1000 kg, ktoré bude použité na zdvíhanie nákladu a bezpečnostný faktor 5:1 nosnosť 200 kg.

Faktory ovplyvňujúce pevnosť lán:
  • konštrukcia lana
  • oder lana - narušením povrchových vlákien dochádza k znižovaniu pevnosti
  • pôsobenie chemikálií - pevnosti lán z materiálov, ktoré nie sú odolné voči rôznym chemikáliám, môžu byť významne ovplyvnené pôsobením týchto látok - skladujte laná mimo dosahu chemikálií!
  • pôsobenie teploty - viď. tabuľka vlastností - skladujte laná mimo zdroja tepla!
  • pôsobenie slnečného (UV) žiarenie - skladujte laná na miestach chránených pred slnečným žiarením!
  • pôsobenia rázových síl
  • záplet - znižujú pevnosť lán o cca 10%, zaplet je nutné vykonávať veľmi starostlivo
  • uzly - znižujú pevnosť lán o cca 50% (až o 90% pri oceľových lán)

Teplota topenia:

Jedná sa o jednu zo základných fyzikálnych vlastností syntetických materiálov. Je to teplota, pri ktorej začínajú v syntetickom materiáli prebiehať nezvratné zmeny (vlákna na povrchu začínajú sklovatět). Je potrebné dbať na to, aby najmä pri skladovaní nebola lana umiestnená u zdrojov tepla, pretože by mohlo dôjsť k zásadným zmenám v pevnostiach lán.

Maximálna teplota okolia:

Jedná sa o také teploty, ktoré síce z dlhodobého hľadiska nenaruší výrobok, ale môžu spôsobiť zmenu jeho kľúčových technických parametrov.

Odolnosť voči UV žiareniu:

Pôsobením UV žiarenia na textilné materiály dochádza k stratám pevnosti. Syntetické aj prírodné materiály sú rôzne odolné voči UV žiareniu, resp. slnečnému svitu. Niektoré materiály, najmä polyolefíny, vyžadujú dodatočnú UV stabilizáciu.
Podľa príslušnej normy napr PP lano so stabilizáciou 100 kly po ročnom pôsobenie UV žiarenia o intenzite 100 kly nesmie stratiť viac než 50% svojej pevnosti.
Stabilizácia môže negatívne ovplyvniť pevnosť lana. U nášho lana POLYS SunFix je dosiahnuté také stabilizácia, ktorá dostatočne chráni lano aj v podmienkach s veľmi vysokou intenzitou slnečného žiarenia. Veľmi dobre odolnými lanami proti UV žiareniu sú vďaka svojej konštrukcii laná z PP multifilamentnej vlákien.