Nonstop support

Vysokopevnostné reťaze Tr.12 EN 818-2

Prednosti reťaze Tr. 12 (G12)

 • Inteligentný profil – vďaka inteligentnému použitiu materiálu boli výrazne zlepšené u tohto prierezu vlastnosti reťaze (ako napr. únavová pevnosť a tuhosť v ohybe) oproti bežnej reťaze z kruhovej ocele. K dosiahnutiu najlepšej možnej technickej funkčnosti bolo optimalizované použitie materiálu v efektívnej oblasti (modro vyznačená plocha) a v menej podstatnej oblasti oproti tomu zredukované (červeno vyznačená plocha).
 • Optimálna tuhosť v ohybe – modul prierezu, ktorý je dôležitý pre prevenciu nežiadúceho prehnutia, je u profilovej reťaze o 16 % vyšší v porovnaní s reťazou z kruhovej ocele s rovnakým priemerom, pričom je maximálne napätie v reťazi redukované (nie sú oblasti vyznačené červenou).
 • vyššia nosnosť, respektíve vyššia prípustná ťažná sila. A to o 50% vyššia nosnosť oproti G8, o 20% vyššia nosnosť oproti G10.

 • Výraznejšia úspora hmotnosti a tým jednoduchšia manipulácia.

 • O rozmer menšia v porovnaní zo závesmi triedy G8 a G10 použiteľné pre viacero oblastí, čím je efektívnejšia.
 • Patentovaný materiál s optimálnou pevnosťou a húževnatosťou tak ako pri vysokých, tak aj pri nízkych teplotách.
 • Dlhšia životnosť vďaka vyššej pevnosti a menšiemu opotrebovaniu.
 • Inovovaný reťazový systém – vzhľadom k robustnosti môže byť použitý pre rôzne účely, nielen ako zavesovacia, alebo kotviacia reťaz.
 • Kompletná spätná sledovanosť – reťaze a komponenty sú opatrené identifikačným razením, vďaka ktorému vieme zdokumentovať celý výrobný proces.
 • Jednoduchá optická identifikácia vďaka profilovej reťazi a G12 označenie na každom reťazovom článku.
 • Ochrana proti korózii vďaka svetlomodrému práškovému lakovaniu reťaze a príslušenstva. Ako ďaľšiu alternatívu maximálnej ochrany proti korózii ponúka pre Winner Pro G12 spoločnosť pewag tzv. PCP úpravu (proved corropro coating). Bližšie informácie najdete v našom špeciálnom prospekte.
 • Najvyššia bezpečnosť vďaka novému označovaciemu štítku z materiálu odolného proti korózii a výstražným upozornením.
 • Zabezpečenie kvalitnej európskej produkcie v spoločnosti certifikovanej dle ISO 9001.

Nosnosti:

Ak sú reťaze vystavené zaťaženiu (napr. vysoká teplota, asymetria, zaťaženie hrán trhnutim...), je nutné maximálne hodnoty v tabuľke redukovať. Použite nižšie uvedenú tabuľku. Venujte taktiež pozornosť údajom v užívateľských informáciách.

Podmienky zaťaženia:

 

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.