Lanap s.r.o. - Zdvíhacia a manipulačná technika

Hliníkové lano -AlFe

Hliníkové lano -AlFe
Cena: od 0,00€
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Špecifikácia produktu

Hliníkové laná sa vyrábajú z hliníka, ktorý má dobrú elektrickú vodivosť. Pretože samotný hliníkový drôt má nízku pevnosť v ťahu, homogénne hliníkové drôty sa používajú len pre malé prierezy.Lano je zložené z duše a obalu. Pre vačšie prierezy majú hliníkové laná ako jadro použité oceľové lano, ktoré je jeho nosnou časťou. Jadro tvorí ocelový pozinkovaný drôt alebo lano a vonkajšie vrstvy sú z Al drôtov.

Vyrábajú sa jednovrstvové až štvorvrstvové

Normy: EN 50182, PN ZSNP 1/83, STN 024210, ASTM B 232, DIN 48204, BS 215,
GOST 839, PN-74/E-90083, MSZ 149/4-83

Príklady použitia: kabelarské závody, vysokonapäťové rozvody (stožiarové) ako vodič. Ak by lano malo mať väčší prierez, použije sa súbežne viacero lán.